هاست ارزان خارج

DE ECO

ECO-1

۱ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ندارد
درایو SSD-NVMe
SSL رایگان

شروع از
240,000 تومان
( سالانه )
سفارش
ECO-2

۲ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ندارد
درایو SSD-NVMe
SSL رایگان

شروع از
325,000 تومان
( سالانه )
سفارش
ECO-5

۵ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ندارد
درایو SSD-NVMe
SSL رایگان

شروع از
469,000 تومان
( سالانه )
سفارش
ECO-10

۱۰ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ندارد
درایو SSD-NVMe
SSL رایگان

شروع از
849,000 تومان
( سالانه )
سفارش