هاست ارزان خارج

DE ECO

ECO-XXS


 
720,000 ریال
سالانه


250 مگا بایت فضا
10 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک 5 عدد
تعداد دیتابیس 2 عدد
تعداد زیر دامنه 2 عدد
تعداد پارک دامنه نامحدود
دامنه اضافه ندارد
بهینه شده برای جوملا و وردپرس
محل سرور DE


CPANEL پنل

ECO-XS


 
950,000 ریال
سالانه


500 مگا بایت فضا
15 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک 10 عدد
تعداد دیتابیس 3 عدد
تعداد زیر دامنه 2 عدد
تعداد پارک دامنه نامحدود
دامنه اضافه 1 عدد


ECO-S


 
1,660,000 ریال
سالانه


1000 مگا بایت فضا
26 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک 15 عدد
تعداد دیتابیس 5 عدد
تعداد زیر دامنه 3 عدد
تعداد پارک دامنه نامحدود
دامنه اضافه 2 عدد


ECO-M


 
2,400,000 ریال
سالانه


2000 مگا بایت فضا
30 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک 20 عدد
تعداد دیتابیس 6 عدد
تعداد زیر دامنه 3 عدد
تعداد پارک دامنه نامحدود
دامنه اضافه 3 عدد


ECO-L


 
3,600,000 ریال
سالانه


3000 مگا بایت فضا
30 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک 25 عدد
تعداد دیتابیس 7 عدد
تعداد زیر دامنه 4 عدد
تعداد پارک دامنه نامحدود
دامنه اضافه 3 عدد


ECO-XL


 
4,900,000 ریال
سالانه


5000 مگا بایت فضا
40 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک 25 عدد
تعداد دیتابیس 7 عدد
تعداد زیر دامنه 4 عدد
تعداد پارک دامنه نامحدود
دامنه اضافه 3 عدد


ECO-XXL


 
6,950,000 ریال
سالانه

10000 مگا بایت فضا
100 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک 25 عدد
تعداد دیتابیس 7 عدد
تعداد زیر دامنه 4 عدد
تعداد پارک دامنه نامحدود
دامنه اضافه 3 عدد