هاست نامحدود

Unlimited


 
6,500,000 ریال
за 1 година

فضای نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود


Cpanel پنل میزبانی وب

Unlimited-PLUS


 
8,500,000 ریال
за 1 година

فضای نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود


Cpanel پنل میزبانی وب