ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

ثبت دامنه
انتقال
تمدید
.com
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
.net
2,150,000 ریال
1 سال
2,150,000 ریال
1 سال
2,150,000 ریال
1 سال
.org
2,450,000 ریال
1 سال
2,450,000 ریال
1 سال
2,450,000 ریال
1 سال
.biz
2,350,000 ریال
1 سال
2,350,000 ریال
1 سال
2,350,000 ریال
1 سال
.info
2,250,000 ریال
1 سال
2,250,000 ریال
1 سال
2,250,000 ریال
1 سال
.ir
80,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
.ac.ir
80,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
.co.ir
80,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
.sch.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.co
4,840,000 ریال
1 سال
4,840,000 ریال
1 سال
4,840,000 ریال
1 سال
.cc
3,800,000 ریال
1 سال
3,800,000 ریال
1 سال
3,800,000 ریال
1 سال
.host
5,390,000 ریال
1 سال
5,390,000 ریال
1 سال
5,390,000 ریال
1 سال
.hosting
800,000 ریال
1 سال
800,000 ریال
1 سال
800,000 ریال
1 سال
.link
760,000 ریال
1 سال
760,000 ریال
1 سال
760,000 ریال
1 سال
.live
1,450,000 ریال
1 سال
1,450,000 ریال
1 سال
1,450,000 ریال
1 سال
.love
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
.market
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
.marketing
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
.media
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
.store sale!
9,000,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
.news
1,450,000 ریال
1 سال
1,450,000 ریال
1 سال
1,450,000 ریال
1 سال
.vip
2,090,000 ریال
1 سال
2,090,000 ریال
1 سال
2,090,000 ریال
1 سال
.ceo
5,300,000 ریال
1 سال
5,300,000 ریال
1 سال
5,300,000 ریال
1 سال
.club
2,100,000 ریال
1 سال
2,100,000 ریال
1 سال
2,100,000 ریال
1 سال
.capetown

سال
N/A
N/A
.capital
2,830,000 ریال
1 سال
2,830,000 ریال
1 سال
2,830,000 ریال
1 سال
.car
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.cards
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
.care
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
.careers
2,950,000 ریال
1 سال
2,950,000 ریال
1 سال
2,950,000 ریال
1 سال
.cars

سال
N/A
N/A
.casa
1,300,000 ریال
1 سال
1,300,000 ریال
1 سال
1,300,000 ریال
1 سال
.cash
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
.catering
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
.center
1,140,000 ریال
1 سال
1,140,000 ریال
1 سال
1,140,000 ریال
1 سال
.chat
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
.cheap
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
.christmas
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
.church
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
.city
2,700,000 ریال
1 سال
2,700,000 ریال
1 سال
2,700,000 ریال
1 سال
.claims
2,950,000 ریال
1 سال
2,950,000 ریال
1 سال
2,950,000 ریال
1 سال
.click
760,000 ریال
1 سال
760,000 ریال
1 سال
760,000 ریال
1 سال
.clinic
2,830,000 ریال
1 سال
2,830,000 ریال
1 سال
2,830,000 ریال
1 سال
.clothing
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
.cloud
1,450,000 ریال
1 سال
1,450,000 ریال
1 سال
1,450,000 ریال
1 سال
.coach
2,950,000 ریال
1 سال
2,950,000 ریال
1 سال
2,950,000 ریال
1 سال
.codes
2,950,000 ریال
1 سال
2,950,000 ریال
1 سال
2,950,000 ریال
1 سال
.art

سال
N/A
N/A
.asia
2,700,000 ریال
1 سال
2,700,000 ریال
1 سال
2,700,000 ریال
1 سال
.associates

سال
N/A
N/A
.army

سال
N/A
N/A
.attorney

سال
N/A
N/A
.auction

سال
N/A
N/A
.audio

سال
N/A
N/A
.auto

سال
N/A
N/A
.band

سال
N/A
N/A
.bar

سال
N/A
N/A
.beer

سال
N/A
N/A
.berlin

سال
N/A
N/A
.best

سال
N/A
N/A
.bid

سال
N/A
N/A
.bike

سال
N/A
N/A
.bingo

سال
N/A
N/A
.bio

سال
N/A
N/A
.black

سال
N/A
N/A
.blog

سال
N/A
N/A
.blue

سال
N/A
N/A
.boutique

سال
N/A
N/A
.brussels

سال
N/A
N/A
.build

سال
N/A
N/A
.builders

سال
N/A
N/A
.business

سال
N/A
N/A
.buzz

سال
N/A
N/A
.bzh

سال
N/A
N/A
.cab

سال
N/A
N/A
.cafe

سال
N/A
N/A
.camera

سال
N/A
N/A
.camp

سال
N/A
N/A
.coffee

سال
N/A
N/A
.college

سال
N/A
N/A
.cologne

سال
N/A
N/A
.community

سال
N/A
N/A
.company
2,700,000 ریال
1 سال
2,700,000 ریال
1 سال
2,700,000 ریال
1 سال
.computer

سال
N/A
N/A
.condos

سال
N/A
N/A
.construction

سال
N/A
N/A
.consulting

سال
N/A
N/A
.contractors

سال
N/A
N/A
.cooking

سال
N/A
N/A
.cool

سال
N/A
N/A
.corsica

سال
N/A
N/A
.coupons

سال
N/A
N/A
.country

سال
N/A
N/A
.courses

سال
N/A
N/A
.credit

سال
N/A
N/A
.creditcard

سال
N/A
N/A
.cricket

سال
N/A
N/A
.cruises

سال
N/A
N/A
.cymru

سال
N/A
N/A
.dance

سال
N/A
N/A
.date

سال
N/A
N/A
.dating

سال
N/A
N/A
.deals

سال
N/A
N/A
.degree

سال
N/A
N/A
.delivery

سال
N/A
N/A
.democrat

سال
N/A
N/A
.dental

سال
N/A
N/A
.dentist

سال
N/A
N/A
.desi

سال
N/A
N/A
.design

سال
N/A
N/A
.diamonds

سال
N/A
N/A
.diet

سال
N/A
N/A
.digital

سال
N/A
N/A
.direct

سال
N/A
N/A
.directory

سال
N/A
N/A
.discount

سال
N/A
N/A
.doctor

سال
N/A
N/A
.dog

سال
N/A
N/A
.domains

سال
N/A
N/A
.download

سال
N/A
N/A
.durban

سال
N/A
N/A
.earth

سال
N/A
N/A
.education

سال
N/A
N/A
.email

سال
N/A
N/A
.energy

سال
N/A
N/A
.engineer

سال
N/A
N/A
.engineering

سال
N/A
N/A
.enterprises

سال
N/A
N/A
.equipment

سال
N/A
N/A
.estate

سال
N/A
N/A
.events

سال
N/A
N/A
.exchange

سال
N/A
N/A
.expert

سال
N/A
N/A
.exposed

سال
N/A
N/A
.express

سال
N/A
N/A
.fail

سال
N/A
N/A
.faith

سال
N/A
N/A
.family

سال
N/A
N/A
.fans

سال
N/A
N/A
.farm

سال
N/A
N/A
.fashion

سال
N/A
N/A
.feedback

سال
N/A
N/A
.film

سال
N/A
N/A
.finance

سال
N/A
N/A
.financial

سال
N/A
N/A
.fish

سال
N/A
N/A
.fishing

سال
N/A
N/A
.fit

سال
N/A
N/A
.fitness

سال
N/A
N/A
.flights

سال
N/A
N/A
.florist

سال
N/A
N/A
.flowers

سال
N/A
N/A
.football

سال
N/A
N/A
.forsale

سال
N/A
N/A
.foundation

سال
N/A
N/A
.frl

سال
N/A
N/A
.fun

سال
N/A
N/A
.fund

سال
N/A
N/A
.furniture

سال
N/A
N/A
.futbol

سال
N/A
N/A
.fyi

سال
N/A
N/A
.gallery

سال
N/A
N/A
.game

سال
N/A
N/A
.games

سال
N/A
N/A
.garden

سال
N/A
N/A
.gift

سال
N/A
N/A
.gifts

سال
N/A
N/A
.gives

سال
N/A
N/A
.glass

سال
N/A
N/A
.global

سال
N/A
N/A
.gmbh

سال
N/A
N/A
.gold

سال
N/A
N/A
.golf

سال
N/A
N/A
.gov.ir

سال
N/A
N/A
.graphics

سال
N/A
N/A
.gratis

سال
N/A
N/A
.green

سال
N/A
N/A
.gripe

سال
N/A
N/A
.group

سال
N/A
N/A
.guide

سال
N/A
N/A
.guitars

سال
N/A
N/A
.guru

سال
N/A
N/A
.hamburg

سال
N/A
N/A
.haus

سال
N/A
N/A
.healthcare

سال
N/A
N/A
.help

سال
N/A
N/A
.hiphop

سال
N/A
N/A
.hiv

سال
N/A
N/A
.hockey

سال
N/A
N/A
.holdings

سال
N/A
N/A
.holiday

سال
N/A
N/A
.horse

سال
N/A
N/A
.hospital

سال
N/A
N/A
.house

سال
N/A
N/A
.how

سال
N/A
N/A
.id.ir

سال
N/A
N/A
.immo

سال
N/A
N/A
.immobilien

سال
N/A
N/A
.industries

سال
N/A
N/A
.ink

سال
N/A
N/A
.institute

سال
N/A
N/A
.insure

سال
N/A
N/A
.international

سال
N/A
N/A
.investments

سال
N/A
N/A
.io

سال
N/A
N/A
.irish

سال
N/A
N/A
.jetzt

سال
N/A
N/A
.jewelry

سال
N/A
N/A
.joburg

سال
N/A
N/A
.juegos

سال
N/A
N/A
.kaufen

سال
N/A
N/A
.kim

سال
N/A
N/A
.kitchen

سال
N/A
N/A
.kiwi

سال
N/A
N/A
.koeln

سال
N/A
N/A
.land
4,100,000 ریال
1 سال
4,100,000 ریال
1 سال
4,100,000 ریال
1 سال
.law

سال
N/A
N/A
.lawyer

سال
N/A
N/A
.lease

سال
N/A
N/A
.legal

سال
N/A
N/A
.lgbt

سال
N/A
N/A
.life

سال
N/A
N/A
.lighting

سال
N/A
N/A
.limited

سال
N/A
N/A
.limo

سال
N/A
N/A
.loan

سال
N/A
N/A
.loans

سال
N/A
N/A
.lol

سال
N/A
N/A
.london

سال
N/A
N/A
.ltd

سال
N/A
N/A
.ltda

سال
N/A
N/A
.luxury

سال
N/A
N/A
.maison

سال
N/A
N/A
.management

سال
N/A
N/A
.mba

سال
N/A
N/A
.me
3,150,000 ریال
1 سال
3,150,000 ریال
1 سال
3,150,000 ریال
1 سال
.melbourne

سال
N/A
N/A
.memorial

سال
N/A
N/A
.men

سال
N/A
N/A
.menu

سال
N/A
N/A
.miami

سال
N/A
N/A
.mobi

سال
N/A
N/A
.moda

سال
N/A
N/A
.moe

سال
N/A
N/A
.money

سال
N/A
N/A
.mortgage

سال
N/A
N/A
.movie

سال
N/A
N/A
.nagoya

سال
N/A
N/A
.name

سال
N/A
N/A
.navy

سال
N/A
N/A
.net.ir

سال
N/A
N/A
.network

سال
N/A
N/A
.ngo

سال
N/A
N/A
.ninja

سال
N/A
N/A
.nrw

سال
N/A
N/A
.nyc

سال
N/A
N/A
.one

سال
N/A
N/A
.online

سال
N/A
N/A
.org.ir

سال
N/A
N/A
.paris

سال
N/A
N/A
.partners

سال
N/A
N/A
.parts

سال
N/A
N/A
.party

سال
N/A
N/A
.pet

سال
N/A
N/A
.photo

سال
N/A
N/A
.photography

سال
N/A
N/A
.software

سال
N/A
N/A
.pizza

سال
N/A
N/A
.world

سال
N/A
N/A
.vet

سال
N/A
N/A
.works

سال
N/A
N/A
.wine

سال
N/A
N/A
.watch

سال
N/A
N/A
.voyage

سال
N/A
N/A
.vin

سال
N/A
N/A
.quebec

سال
N/A
N/A
.racing

سال
N/A
N/A
.recipes

سال
N/A
N/A
.red

سال
N/A
N/A
.rehab

سال
N/A
N/A
.reise

سال
N/A
N/A
.reisen

سال
N/A
N/A
.rent

سال
N/A
N/A
.rentals

سال
N/A
N/A
.repair

سال
N/A
N/A
.report

سال
N/A
N/A
.republican

سال
N/A
N/A
.rest

سال
N/A
N/A
.restaurant

سال
N/A
N/A
.review

سال
N/A
N/A
.reviews

سال
N/A
N/A
.rip

سال
N/A
N/A
.rocks

سال
N/A
N/A
.rodeo

سال
N/A
N/A
.ruhr

سال
N/A
N/A
.run

سال
N/A
N/A
.sale

سال
N/A
N/A
.salon

سال
N/A
N/A
.sarl

سال
N/A
N/A
.school

سال
N/A
N/A
.schule

سال
N/A
N/A
.science

سال
N/A
N/A
.security

سال
N/A
N/A
.services

سال
N/A
N/A
.shiksha

سال
N/A
N/A
.promo .shoes

سال
N/A
N/A
.shop
5,070,000 ریال
1 سال
5,070,000 ریال
1 سال
5,070,000 ریال
1 سال
.shopping

سال
N/A
N/A
.show

سال
N/A
N/A
.singles

سال
N/A
N/A
.site
4,800,000 ریال
1 سال
4,800,000 ریال
1 سال
4,800,000 ریال
1 سال
.ski

سال
N/A
N/A
.soccer

سال
N/A
N/A
.solar

سال
N/A
N/A
.solutions

سال
N/A
N/A
.soy

سال
N/A
N/A
.space

سال
N/A
N/A
.srl

سال
N/A
N/A
.studio

سال
N/A
N/A
.study

سال
N/A
N/A
.style

سال
N/A
N/A
.sucks

سال
N/A
N/A
.supplies

سال
N/A
N/A
.supply

سال
N/A
N/A
.support

سال
N/A
N/A
.surf

سال
N/A
N/A
.surgery

سال
N/A
N/A
.zone

سال
N/A
N/A
.systems

سال
N/A
N/A
.tattoo

سال
N/A
N/A
.tax

سال
N/A
N/A
.taxi

سال
N/A
N/A
.team

سال
N/A
N/A
.tech

سال
N/A
N/A
.technology

سال
N/A
N/A
.tel

سال
N/A
N/A
.tennis

سال
N/A
N/A
.theater

سال
N/A
N/A
.theatre

سال
N/A
N/A
.tienda

سال
N/A
N/A
.tips

سال
N/A
N/A
.tires

سال
N/A
N/A
.tirol

سال
N/A
N/A
.today

سال
N/A
N/A
.tokyo

سال
N/A
N/A
.tools

سال
N/A
N/A
.top

سال
N/A
N/A
.tours

سال
N/A
N/A
.town

سال
N/A
N/A
.toys

سال
N/A
N/A
.trade

سال
N/A
N/A
.training

سال
N/A
N/A
.travel

سال
N/A
N/A
.tube

سال
N/A
N/A
.tv
4,100,000 ریال
1 سال
4,100,000 ریال
1 سال
4,100,000 ریال
1 سال
.university

سال
N/A
N/A
.uno

سال
N/A
N/A
.vacations

سال
N/A
N/A
.vegas

سال
N/A
N/A
.ventures

سال
N/A
N/A
.viajes

سال
N/A
N/A
.video

سال
N/A
N/A
.villas

سال
N/A
N/A
.vision

سال
N/A
N/A
.vlaanderen

سال
N/A
N/A
.vodka

سال
N/A
N/A
.vote

سال
N/A
N/A
.voto

سال
N/A
N/A
.wales

سال
N/A
N/A
.webcam

سال
N/A
N/A
.website
3,220,000 ریال
1 سال
3,220,000 ریال
1 سال
3,220,000 ریال
1 سال
.wedding

سال
N/A
N/A
.wien

سال
N/A
N/A
.wiki

سال
N/A
N/A
.win

سال
N/A
N/A
.work

سال
N/A
N/A
.ws

سال
N/A
N/A
.wtf

سال
N/A
N/A
.xyz

سال
N/A
N/A
.yoga

سال
N/A
N/A
.yokohama

سال
N/A
N/A
.pw

سال
N/A
N/A
.pub

سال
N/A
N/A
.protection

سال
N/A
N/A
.property

سال
N/A
N/A
.properties

سال
N/A
N/A
.promo

سال
N/A
N/A
.productions

سال
N/A
N/A
.pro
2,600,000 ریال
1 سال
2,600,000 ریال
1 سال
2,600,000 ریال
1 سال
.press

سال
N/A
N/A
.poker

سال
N/A
N/A
.plus

سال
N/A
N/A
.plumbing

سال
N/A
N/A
.place

سال
N/A
N/A
.pink

سال
N/A
N/A
.pictures

سال
N/A
N/A
.pics

سال
N/A
N/A
.physio

سال
N/A
N/A
.photos

سال
N/A
N/A
.social

سال
N/A
N/A
.app
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains