هاست ابری

CLOUD-XS

۱ گیگابایت فضا SSD
۱ گیگابایت رم اختصاصی
۱ هسته پردازنده
ترافیک ماهانه نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵
پنل میزبانی Cpanel

CLOUD-S

۲ گیگابایت فضا SSD
۲ گیگابایت رم اختصاصی
۱ هسته پردازنده
ترافیک ماهانه نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵
پنل میزبانی Cpanel

CLOUD-M

۳ گیگابایت فضا SSD
۴ گیگابایت رم اختصاصی
۲ هسته پردازنده
ترافیک ماهانه نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵
پنل میزبانی Cpanel

شروع از
1,350,000ریال
( ماهانه )
سفارش
CLOUD-L

۵ گیگابایت فضا SSD
۸ گیگابایت رم اختصاصی
۴ هسته پردازنده
ترافیک ماهانه نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵
پنل میزبانی Cpanel

شروع از
1,900,000ریال
( ماهانه )
سفارش
CLOUD-XL

۱۰ گیگابایت فضا SSD
۱۶ گیگابایت رم اختصاصی
۶ هسته پردازنده
ترافیک ماهانه نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵
پنل میزبانی Cpanel

شروع از
2,800,000ریال
( ماهانه )
سفارش
CLOUD-XXL

۲۰ گیگابایت فضا SSD
۳۲ گیگابایت رم اختصاصی
۹ هسته پردازنده
ترافیک ماهانه نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵
پنل میزبانی Cpanel

شروع از
3,700,000ریال
( ماهانه )
سفارش