هاست ابری

CLOUD-5

۲ هسته پردازنده
۲ گیگابایت رم
۵ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
درایو SSD-NVMe
SSL رایگان

شروع از
1,750,000ریال
( ماهانه )
سفارش
CLOUD-10

۴ هسته پردازنده
۶ گیگابایت رم اختصاصی
۳۰ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
درایو SSD-NVMe
DNS اختصاصی
SSL رایگان

شروع از
2,910,000ریال
( ماهانه )
سفارش
CLOUD-20

۶ هسته پردازنده
۱۶ گیگابایت رم اختصاصی
۲۰ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
درایو SSD-NVMe
DNS اختصاصی
مانیتورینگ اختصاصی
SSL رایگان

شروع از
4,690,000ریال
( ماهانه )
سفارش
CLOUD-30

۱۲ هسته پردازنده
رم نامحدود
۳۰ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
درایو SSD-NVMe
DNS اختصاصی
مانیتورینگ اختصاصی
SSL رایگان

شروع از
7,600,000ریال
( ماهانه )
سفارش
CLOUD-2

۱ هسته پردازنده
۱ گیگابایت رم
۲ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
درایو SSD-NVMe
SSL رایگان