سرور مجازی لینوکس خارج (NVMe)

GEL-NVMe-VPS-XS

۳۰ گیگابایت دیسک NVME SSD
۲ گیگابایت رم اختصاصی
۱ هسته پردازنده
۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
1,460,000ریال
( ماهانه )
سفارش
GEL-NVMe-VPS-S

۴۰ گیگابایت دیسک NVME SSD
۴ گیگابایت رم اختصاصی
۲ هسته پردازنده
۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
2,290,000ریال
( ماهانه )
سفارش
GEL-NVMe-VPS-M

۶۰ گیگابایت دیسک NVME SSD
۶ گیگابایت رم اختصاصی
۲ هسته پردازنده
۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
2,990,000ریال
( ماهانه )
سفارش
GEL-NVMe-VPS-L

۸۰ گیگابایت دیسک NVME SSD
۸ گیگابایت رم اختصاصی
۴ هسته پردازنده
۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
4,590,000ریال
( ماهانه )
سفارش
GEL-NVMe-VPS-XL

۱۲۰ گیگابایت دیسک NVME SSD
۱۶ گیگابایت رم اختصاصی
۴ هسته پردازنده
۲۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
6,800,000ریال
( ماهانه )
سفارش
GEL-NVMe-VPS-XXL

۱۸۰ گیگابایت دیسک NVME SSD
۳۲ گیگابایت رم اختصاصی
۸ هسته پردازنده
نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
11,500,000ریال
( ماهانه )
سفارش