سرور مجازی لینوکس خارج (NVMe)

LINUX-VPS-2

۱ هسته پردازنده اختصاصی
۲۰ گیگابایت درایو NVMe
۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
2,100,000ریال
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-4

۲ هسته پردازنده اختصاصی
۳۰ گیگابایت درایو NVMe
۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
3,300,000ریال
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-6

۳ هسته پردازنده اختصاصی
۴۰ گیگابایت درایو NVMe
۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
3,900,000ریال
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-8

۴ هسته پردازنده اختصاصی
۵۰ گیگابایت درایو NVMe
۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
6,200,000ریال
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-16

۸ هسته پردازنده اختصاصی
۸۰ گیگابایت درایو NVMe
۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
11,800,000ریال
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-32

۱۶ هسته پردازنده اختصاصی
۱۴۰ گیگابایت درایو NVMe
۳۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
22,400,000ریال
( ماهانه )
سفارش