سرور مجازی لینوکس خارج (NVMe)

LINUX-VPS-2

۱ هسته پردازنده اختصاصی
۲۰ گیگابایت درایو NVMe
۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
230,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-4s

۲ هسته پردازنده اختصاصی
۳۵ گیگابایت درایو NVMe
۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
375,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-4

۳ هسته پردازنده اختصاصی
۷۵ گیگابایت درایو NVMe
۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
475,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-8

۴ هسته پردازنده اختصاصی
۷۵ گیگابایت درایو NVMe
۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
720,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-16

۸ هسته پردازنده اختصاصی
۱۵۰ گیگابایت درایو NVMe
۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
1,310,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-32

۱۶ هسته پردازنده اختصاصی
۲۲۰ گیگابایت درایو NVMe
۳۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
2,450,000 تومان
( ماهانه )
سفارش