ریسلری هاست خارج

DE-RES-XXS

3 گیگابایت فضا
50 گیگابایت ترافیک ماهانه
پنل مدیریت WHM/cPanel
تعداد اکانت قابل میزبانی نامحدود
دیسک SSD-NVMe

DE-RES XS

5 گیگابایت فضا
50 گیگابایت ترافیک ماهانه
پنل مدیریت WHM/cPanel
تعداد اکانت قابل میزبانی نامحدود
دیسک SSD-NVMe

DE-RES-S

10 گیگابایت فضا
100 گیگابایت ترافیک ماهانه
پنل مدیریت WHM/cPanel
تعداد اکانت قابل میزبانی نامحدود
دیسک SSD-NVMe

شروع از
1,180,000ریال
( ماهانه )
سفارش
DE-RES-M

20 گیگابایت فضا
200 گیگابایت ترافیک ماهانه
پنل مدیریت WHM/cPanel
تعداد اکانت قابل میزبانی نامحدود
دیسک SSD-NVMe

شروع از
1,700,000ریال
( ماهانه )
سفارش
DE-RES-L

40 گیگابایت فضا
400 گیگابایت ترافیک ماهانه
پنل مدیریت WHM/cPanel
تعداد اکانت قابل میزبانی نامحدود
دیسک SSD-NVMe

شروع از
2,800,000ریال
( ماهانه )
سفارش