سرور مجازی شاتل

SHATEL-VPS-2

۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۱ هسته پردازنده اختصاصی
۳۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک ۱ به ۱ ندارد
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
350,000تومان
( ماهانه )
سفارش
SHATEL-VPS-3

۳ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۴۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک ۱ به ۱ ندارد
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
485,000تومان
( ماهانه )
سفارش
SHATEL-VPS-8

۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۶۵ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک ۱ به ۱ ندارد
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
1,050,000تومان
( ماهانه )
سفارش
SHATEL-VPS-6

۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۶۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک ۱ به ۱ ندارد
۱ عدد آپی اختصاصی

SHATEL-VPS-12

۱۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۸۵ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک ۱ به ۱ ندارد
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
1,350,000تومان
( ماهانه )
سفارش
SHATEL-VPS-16-S

۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۱۲۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک ۱ به ۱ ندارد
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
1,550,000تومان
( ماهانه )
سفارش
SHATEL-VPS-16

۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۸ هسته پردازنده اختصاصی
۱۶۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک ۱ به ۱ ندارد
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
1,950,000تومان
( ماهانه )
سفارش