سرور مجازی شاتل

SHATEL-VPS-2

۱ هسته پردازنده اختصاصی
۳۰ گیگابایت درایو NVMe
۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

SHATEL-VPS-3

۲ هسته پردازنده اختصاصی
۴۰ گیگابایت درایو NVMe
۳ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

SHATEL-VPS-8

۴ هسته پردازنده اختصاصی
۵۰ گیگابایت درایو NVMe
۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

SHATEL-VPS-12

۴ هسته پردازنده اختصاصی
۶۰ گیگابایت درایو NVMe
۱۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

SHATEL-VPS-16-S

۴ هسته پردازنده اختصاصی
۱۰۰ گیگابایت درایو NVMe
۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

SHATEL-VPS-16

۸ هسته پردازنده اختصاصی
۱۶۰ گیگابایت درایو NVMe
۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی