هاست دانلود

DL-10

۱۰ گیگابایت فضا SSD-NVMe
۶۰۰ گیگ ترافیک
پنل میزبانی Cpanel
سرعت شبکه ۱ گیگابیت
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵

شروع از
170,000 تومان
( سالانه )
سفارش
DL-15

۱۵ گیگابایت فضا SSD-NVMe
۸۰۰ گیگ ترافیک
پنل میزبانی Cpanel
سرعت شبکه ۱ گیگابیت
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵

شروع از
260,000 تومان
( سالانه )
سفارش
DL-25

۲۵ گیگابایت فضا SSD-NVMe
۱۲۰۰ گیگ ترافیک
پنل میزبانی Cpanel
سرعت شبکه ۱ گیگابیت
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵

شروع از
395,000 تومان
( سالانه )
سفارش
DL-60

۶۰ گیگابایت فضا SSD-NVMe
۲۵۰۰ گیگ ترافیک
پنل میزبانی Cpanel
سرعت شبکه ۱ گیگابیت
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵

شروع از
850,000 تومان
( سالانه )
سفارش
DL-100

۱۰۰ گیگابایت فضا SSD-NVMe
۳۵۰۰ گیگ ترافیک
پنل میزبانی Cpanel
سرعت شبکه ۱ گیگابیت
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵

شروع از
1,300,000 تومان
( سالانه )
سفارش
DL-200

۲۰۰ گیگابایت فضا SSD-NVMe
۴۵۰۰ گیگ ترافیک
پنل میزبانی Cpanel
سرعت شبکه ۱ گیگابیت
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵

شروع از
1,820,000 تومان
( سالانه )
سفارش