هاست دانلود

DL-XS


 
1,700,000 ریال
سالانه

10 گیگابایت فضا
600 گیگ ترافیک
پنل میزبانی cpanel
دیسک SSD-NVMe
سرعت شبکه 1 گیگابیت
ایمیل ندارد
FTP نامحدود
بانک اطلاعاتی ندارد
SSL رایگان
دامنه اضافی ندارد
پارک دامنه نامحدود
زیردامنه نامحدود
پشتیبان گیری ندارد


DL-S


 
2,600,000 ریال
سالانه

15 گیگابایت فضا
800 گیگ ترافیک
پنل میزبانی cpanel
دیسک SSD-NVMe
سرعت شبکه 1 گیگابیت
ایمیل ندارد
FTP نامحدود
بانک اطلاعاتی ندارد
SSL رایگان
دامنه اضافی ندارد
پارک دامنه نامحدود
زیردامنه نامحدود
پشتیبان گیری ندارد


DL-M


 
3,950,000 ریال
سالانه

25 گیگابایت فضا
1200 گیگ ترافیک
پنل میزبانی cpanel
دیسک SSD-NVMe
سرعت شبکه 1 گیگابیت
ایمیل ندارد
FTP نامحدود
بانک اطلاعاتی ندارد
SSL رایگان
دامنه اضافی ندارد
پارک دامنه نامحدود
زیردامنه نامحدود
پشتیبان گیری ندارد


DL-L


 
8,500,000 ریال
سالانه

60 گیگابایت فضا
2500 گیگ ترافیک
پنل میزبانی cpanel
دیسک SSD-NVMe
سرعت شبکه 1 گیگابیت
ایمیل ندارد
FTP نامحدود
بانک اطلاعاتی ندارد
SSL رایگان
دامنه اضافی ندارد
پارک دامنه نامحدود
زیردامنه نامحدود
پشتیبان گیری ندارد


DL-XL


 
13,000,000 ریال
سالانه

100 گیگابایت فضا
3500 گیگ ترافیک
پنل میزبانی cpanel
دیسک SSD-NVMe
سرعت شبکه 1 گیگابیت
ایمیل ندارد
FTP نامحدود
بانک اطلاعاتی ندارد
SSL رایگان
دامنه اضافی ندارد
پارک دامنه نامحدود
زیردامنه نامحدود
پشتیبان گیری ندارد


DL-XXL


 
18,200,000 ریال
سالانه

200 گیگابایت فضا
4500 گیگ ترافیک
پنل میزبانی cpanel
دیسک SSD-NVMe
سرعت شبکه 1 گیگابیت
ایمیل ندارد
FTP نامحدود
بانک اطلاعاتی ندارد
SSL رایگان
دامنه اضافی ندارد
پارک دامنه نامحدود
زیردامنه نامحدود
پشتیبان گیری ندارد