هاست دانلود

DL-XS

۱۰ گیگابایت فضا SSD-NVMe
۶۰۰ گیگ ترافیک
پنل میزبانی Cpanel
سرعت شبکه ۱ گیگابیت
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵

شروع از
1,700,000 ریال
( سالانه )
سفارش
DL-S

۱۵ گیگابایت فضا SSD-NVMe
۸۰۰ گیگ ترافیک
پنل میزبانی Cpanel
سرعت شبکه ۱ گیگابیت
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵

شروع از
2,600,000 ریال
( سالانه )
سفارش
DL-M

۲۵ گیگابایت فضا SSD-NVMe
۱۲۰۰ گیگ ترافیک
پنل میزبانی Cpanel
سرعت شبکه ۱ گیگابیت
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵

شروع از
3,950,000 ریال
( سالانه )
سفارش
DL-L

۶۰ گیگابایت فضا SSD-NVMe
۲۵۰۰ گیگ ترافیک
پنل میزبانی Cpanel
سرعت شبکه ۱ گیگابیت
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵

شروع از
8,500,000 ریال
( سالانه )
سفارش
DL-XL

۱۰۰ گیگابایت فضا SSD-NVMe
۳۵۰۰ گیگ ترافیک
پنل میزبانی Cpanel
سرعت شبکه ۱ گیگابیت
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵

شروع از
13,000,000 ریال
( سالانه )
سفارش
DL-XXL

۲۰۰ گیگابایت فضا SSD-NVMe
۴۵۰۰ گیگ ترافیک
پنل میزبانی Cpanel
سرعت شبکه ۱ گیگابیت
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵

شروع از
18,200,000 ریال
( سالانه )
سفارش