سرور اختصاصی

DE SERVER S

۲x ۲۵۶ GB SSD
۲x ۳ TB HDD
۱۶ گیگابایت رم اختصاصی
Intel Core i7-3770 (CPU-B 9445)
ترافیک ماهانه ناحدود

شروع از
9,200,000 ریال
( ماهانه )
سفارش
DE SERVER M

۲x ۲۵۶ GB SSD
۲x ۳ TB HDD
۳۲ گیگابایت رم اختصاصی
Intel Core i7-3770 (CPU-B 9445)
ترافیک ماهانه ناحدود

شروع از
10,600,000 ریال
( ماهانه )
سفارش