هاست ایمیل خارج

Email-XS

500 مگابایت فضا
تعداد ایمیل نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
ضد اسپم پیشرفته
امکان IP اختصاصی دارد
استفاده ار cPanel/webmail

شروع از
700,000 ریال
( شش ماهه )
سفارش
Email-S

1 گیگابایت فضا
تعداد ایمیل نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
ضد اسپم پیشرفته
امکان IP اختصاصی دارد
استفاده ار cPanel/webmail

شروع از
1,300,000 ریال
( شش ماهه )
سفارش
Email-M

2 گیگابایت فضا
تعداد ایمیل نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
ضد اسپم پیشرفته
امکان IP اختصاصی دارد
استفاده ار cPanel/webmail

شروع از
2,050,000 ریال
( شش ماهه )
سفارش
Email-L

5 گیگابایت فضا
تعداد ایمیل نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
ضد اسپم پیشرفته
امکان IP اختصاصی دارد
استفاده ار cPanel/webmail

شروع از
3,400,000 ریال
( شش ماهه )
سفارش
Email-XL

10 گیگابایت فضا
تعداد ایمیل نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
ضد اسپم پیشرفته
امکان IP اختصاصی دارد
استفاده ار cPanel/webmail

شروع از
5,900,000 ریال
( شش ماهه )
سفارش
Email-XXL

۲۰ گیگابایت فضا
تعداد ایمیل نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
ضد اسپم پیشرفته
امکان IP اختصاصی دارد
استفاده ار cPanel/webmail

شروع از
9,000,000 ریال
( شش ماهه )
سفارش