هاست ایمیل

Email-XS


 
1,000,000 ریال
سالانه

Email-S


 
1,900,000 ریال
سالانه

Email-M


 
2,800,000 ریال
سالانه

Email-L


 
5,000,000 ریال
سالانه

Email-XL


 
9,000,000 ریال
سالانه

Email-XXL


 
17,000,000 ریال
سالانه