سرور مجازی ویندوز ایران (NVMe)

WIN-NVMe-IR-2

۱ هسته پردازنده اختصاصی
۳۰ گیگابایت درایو NVMe
۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

WIN-NVMe-IR-4

۲ هسته پردازنده اختصاصی
۵۰ گیگابایت درایو SSD
۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

WIN-NVMe-IR-6

۲ هسته پردازنده اختصاصی
۶۰ گیگابایت درایو NVMe
۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

WIN-NVME-IR-8

۴ هسته پردازنده اختصاصی
۸۰ گیگابایت درایو NVMe
۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

WIN-NVME-IR-16

۴ هسته پردازنده اختصاصی
۱۲۰ گیگابایت درایو NVMe
۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

WIN-NVME-IR-32

۸ هسته پردازنده اختصاصی
۱۸۰ گیگابایت درایو SSD
۳۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی