سرور مجازی ویندوز ایران (NVMe)

WIN-IR-4

۲ هسته پردازنده اختصاصی
۳۰ گیگابایت درایو NVMe
۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک یک به یک ۲۰۰ گیگابایت
۱ عدد آپی اختصاصی

WIN-IR-8

۴ هسته پردازنده اختصاصی
۶۰ گیگابایت درایو NVMe
۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک یک به یک ۵۰۰ گیگابایت
۱ عدد آپی اختصاصی

WIN-IR-16

۶ هسته پردازنده اختصاصی
۹۰ گیگابایت درایو NVMe
۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک یک به یک ۱۰۰۰ گیگابایت
۱ عدد آپی اختصاصی

WIN-IR-32

۱۲ هسته پردازنده اختصاصی
۱۸۰ گیگابایت درایو SSD
۳۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک یک به یک ۲۰۰۰ گیگابایت
۱ عدد آپی اختصاصی