سرور مجازی ویندوز ایران (NVMe)

WIN-IR-4

۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۳۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک یک به یک ۱۰۰ گیگابایت
۱ عدد آپی اختصاصی

WIN-IR-8

۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۷۵ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک یک به یک ۱۰۰ گیگابایت
۱ عدد آپی اختصاصی

WIN-IR-16

۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۶ هسته پردازنده اختصاصی
۱۲۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک یک به یک ۱۰۰ گیگابایت
۱ عدد آپی اختصاصی

WIN-IR-32

۳۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۸ هسته پردازنده اختصاصی
۱۸۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک یک به یک ۱۰۰ گیگابایت
۱ عدد آپی اختصاصی