سرور مجازی ویندوز ایران (NVMe)

WIN-NVMe-IR-2

۱ هسته پردازنده اختصاصی
۳۰ گیگابایت درایو NVMe
۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

WIN-IR-4

۲ هسته پردازنده اختصاصی
۳۰ گیگابایت درایو NVMe
۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

WIN-IR-8

۴ هسته پردازنده اختصاصی
۶۰ گیگابایت درایو NVMe
۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

WIN-IR-16

۶ هسته پردازنده اختصاصی
۹۰ گیگابایت درایو NVMe
۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

WIN-IR-32

۱۲ هسته پردازنده اختصاصی
۱۸۰ گیگابایت درایو SSD
۳۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی