هاست پربازدید خارج

VIP-XS


 
6,900,000 ریال
سالانه


1000 مگا بایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
همراه با پشتیبانی ویژه


Cpanel پنل میزبانی وب

VIP-S


 
11,000,000 ریال
سالانه


2000 مگا بایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
همراه با پشتیبانی ویژه


Cpanel پنل میزبانی وب

VIP-M


 
15,500,000 ریال
سالانه


3000 مگا بایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نا محدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نا محدود
تعداد زیر دامنه نا محدود
همراه با پشتیبانی ویژه


Cpanel پنل میزبانی وب

VIP-L


 
19,500,000 ریال
سالانه


5000 مگا بایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
همراه با پشتیبانی ویژه


Cpanel پنل میزبانی وب

VIP-XL


 
36,500,000 ریال
سالانه


10000 مگا بایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
همراه با پشتیبانی ویژه


Cpanel پنل میزبانی وب

VIP-XXL


 
59,000,000 ریال
سالانه


20000 مگا بایت فضا
ترافیک ماهانه ناحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
همراه با پشتیبانی ویژه


Cpanel پنل میزبانی وب