هاست استاندارد خارح

DE PL

ST-XS


 
2,600,000 ریال
سالانه


1000 مگا بایت فضا
150 گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
همراه با پشتیبانی ویژه


Cpanel پنل میزبانی وب

ST-S


 
3,500,000 ریال
سالانه


2000 مگا بایت فضا
300 گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
همراه با پشتیبانی ویژه


Cpanel پنل میزبانی وب

ST-M


 
4,420,000 ریال
سالانه


3000 مگا بایت فضا
160 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نا محدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نا محدود
تعداد زیر دامنه نا محدود
همراه با پشتیبانی ویژه


Cpanel پنل میزبانی وب

ST-L


 
6,590,000 ریال
سالانه


5000 مگا بایت فضا
1000 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
همراه با پشتیبانی ویژه


Cpanel پنل میزبانی وب

ST-XL


 
8,990,000 ریال
سالانه


10000 مگا بایت فضا
2000 گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
همراه با پشتیبانی ویژه


Cpanel پنل میزبانی وب

ST-XXL


 
16,900,000 ریال
سالانه


20000 مگا بایت فضا
4000 گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
همراه با پشتیبانی ویژه


Cpanel پنل میزبانی وب