هاست اشتراکی خارح

DE PL

LINUX-1

۱ گیگابایت فضا
۴۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
قابلیت میزبانی ۱ سایت
دیسک SSD-NVMe

شروع از
2,600,000ریال
( سالانه )
سفارش
LINUX-2

۲ گیگابایت فضا
۵۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
میزبانی ۲ سایت
دیسک SSD-NVMe

شروع از
3,500,000ریال
( سالانه )
سفارش
LINUX-3

۳ گیگابایت فضا
۶۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
میزبانی ۳ سایت
دیسک SSD-NVMe

شروع از
4,420,000ریال
( سالانه )
سفارش
LINUX-5

۵ گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
میزبانی تعداد سایت نامحدود
دیسک SSD-NVMe

شروع از
6,590,000ریال
( سالانه )
سفارش