هاست استاندارد ایران

ST-XS

۱ گیگابایت فضا
۴۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
قابلیت میزبانی ۱ سایت
دیسک SSD

شروع از
2,600,000 ریال
( سالانه )
سفارش
ST-S

۲ گیگابایت فضا
۵۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
میزبانی ۲ سایت
دیسک SSD

شروع از
3,500,000 ریال
( سالانه )
سفارش
ST-M

۳ گیگابایت فضا
۶۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
میزبانی ۳ سایت
دیسک SSD

شروع از
4,420,000 ریال
( سالانه )
سفارش
ST-L

۵ گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
میزبانی تعداد سایت نامحدود
دیسک SSD

شروع از
6,590,000 ریال
( سالانه )
سفارش