گواهی SSL دامنه com

گواهینامه ssl نوع DV یا Domain Validated SSL Certificate تنها هویت مالک دامنه از طریق ایمیل بررسی و تایید می گردد و هیچ مرحله بررسی و تایید هویت دیگری ندارد . به دلیل کم بودن مراحل تایید هویت این گواهینامه ssl هزینه صدور آن بسیار پایین می باشد اما به همان میزان نیز اعتبار ان پایین می باشد. این نوع گواهی ssl مناسب برای فروشگاه ها و وب سایت های کوچک و متوسط می باشد.

گواهی رایگان


شروع از   0 ریال
سه ماهه

نوع اعتبار سنجی Domain Validated
مدت اعتبار 3 ماه
پشتیبانی تمام دامنه ها
عدم پشتیبانی از Subdomain
زمان دریافت یک روزه
تمدید نامحدود
رمزنگاری 256bit
دوره زمانی قابل ارائه 1-3 (سال)
Site seal ایستا
محدودیت سرور نامحدود
عدم انطباق با موبایل
انطباق با مرورگر 99.3%


گواهی استاندارد


 
1,800,000 ریال
سالانه

نوع اعتبار سنجی Domain Validated
پشتیبانی از تمام دامنه ها
زمان دریافت یک روزه
تمدید نامحدود
رمزنگاری 256bit
دوره زمانی قابل ارائه 1-3 (سال)
Site seal ایستا
محدودیت سرور نامحدود
انطباق با موبایل کم
انطباق با مرورگر 99.3%


گواهی سازمانی


 
9,900,000 ریال
سالانه

9,900,000 هزینه تنظیم

نوع اعتبار سنجی Domain Validated
پشتیبانی از دامنه تمام دامنه ها
پشتیبانی از Subdomain
زمان دریافت یک روزه
تمدید نامحدود
رمزنگاری 256bit
دوره زمانی قابل ارائه 1-3 (سال)
Site seal ایستا
محدودیت سرور نامحدود
انطباق با موبایل متوسط
انطباق با مرورگر 99.3%


گواهی پیشرفته


 
0 ریال
سالانه

19,000,000 هزینه تنظیم