گواهی SSL دامنه com

گواهینامه ssl نوع DV یا Domain Validated SSL Certificate تنها هویت مالک دامنه از طریق ایمیل بررسی و تایید می گردد و هیچ مرحله بررسی و تایید هویت دیگری ندارد . به دلیل کم بودن مراحل تایید هویت این گواهینامه ssl هزینه صدور آن بسیار پایین می باشد اما به همان میزان نیز اعتبار ان پایین می باشد. این نوع گواهی ssl مناسب برای فروشگاه ها و وب سایت های کوچک و متوسط می باشد.

گواهی رایگان

Free
مدت اعتبار 3 ماه
پشتیبانی از دامنه های بین المللی
عدم پشتیبانی از Subdomain
زمان دریافت یک روزه

گواهی استاندارد

Domain Validated
مدت اعتبار 1 الی 2 سال
پشتیبانی از دامنه های بین المللی
عدم پشتیبانی از Subdomain
زمان دریافت یک روزه

گواهی سازمانی

Organization Validation
مدت اعتبار 1 الی 2 سال
پشتیبانی از دامنه های بین المللی
پشتیبانی از Subdomain
زمان دریافت یک روزه

گواهی پیشرفته

Extended Validation
مدت اعتبار 1 الی 2 سال
پشتیبانی از دامنه های بین المللی
پشتیبانی از Subdomain
زمان دریافت یک روزه