سرور مجازی لینوکس ایران (NVMe)

LINUX-VPS-IR-1

۱ هسته پردازنده اختصاصی
۲۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
195,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-IR-2

۱ هسته پردازنده اختصاصی
۳۰ گیگابایت درایو NVMe
۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
230,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-IR-3

۲ هسته پردازنده اختصاصی
۴۰ گیگابایت درایو NVMe
۳ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
285,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-IR-8

۴ هسته پردازنده اختصاصی
۵۰ گیگابایت درایو NVMe
۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
575,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-IR-12

۴ هسته پردازنده اختصاصی
۶۰ گیگابایت درایو NVMe
۱۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
745,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-IR-16

۶ هسته پردازنده اختصاصی
۱۰۰ گیگابایت درایو NVMe
۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
1,050,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-IR-32

۱۲ هسته پردازنده اختصاصی
۱۸۰ گیگابایت درایو NVMe
۳۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی