سرور مجازی لینوکس ایران (V4)

LINUX-VPS-IR-3-V4

۳ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۳۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی وب و اپلیکیشن - نامحدود (ترافیک ۱ به ۱۰)
ترافیک ۱ به ۱ - ۲۰۰ گیگابایت ماهانه
۱ عدد آپی اختصاصی

LINUX-VPS-IR-8-V4

۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۵۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی وب و اپلیکیشن - نامحدود (ترافیک ۱ به ۱۰)
ترافیک ۱ به ۱ - ۵۰۰ گیگابایت ماهانه
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
840,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-IR-12-V4

۱۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۷۵ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی وب و اپلیکیشن - نامحدود (ترافیک ۱ به ۱۰)
ترافیک ۱ به ۱ - ۱ ترابایت ماهانه
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
1,210,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-IR-16-V4

۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۶ هسته پردازنده اختصاصی
۱۰۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی وب و اپلیکیشن - نامحدود (ترافیک ۱ به ۱۰)
ترافیک ۱ به ۱ - ۱ ترابایت ماهانه
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
1,520,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-IR-32-V4

۳۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۱۲ هسته پردازنده اختصاصی
۱۸۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی وب و اپلیکیشن - نامحدود (ترافیک ۱ به ۱۰)
ترافیک ۱ به ۱ - ۲ ترابایت ماهانه
۱ عدد آپی اختصاصی

LINUX-VPS-IR-64-V4

۶۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۱۶ هسته پردازنده اختصاصی
۳۸۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی وب و اپلیکیشن - نامحدود (ترافیک ۱ به ۱۰)
ترافیک ۱ به ۱ - ۲ ترابایت ماهانه
۱ عدد آپی اختصاصی