سرور مجازی لینوکس ایران (NVMe)

LINUX-VPS-IR-2

۱ هسته پردازنده اختصاصی
۲۰ گیگابایت درایو NVMe
۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
1,750,000ریال
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-IR-4

۲ هسته پردازنده اختصاصی
۳۰ گیگابایت درایو NVMe
۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
2,750,000ریال
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-IR-6

۳ هسته پردازنده اختصاصی
۴۰ گیگابایت درایو NVMe
۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
3,900,000ریال
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-IR-8

۴ هسته پردازنده اختصاصی
۵۰ گیگابایت درایو NVMe
۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
5,500,000ریال
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-IR-16

۸ هسته پردازنده اختصاصی
۸۰ گیگابایت درایو NVMe
۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
10,800,000ریال
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-IR-32

۱۶ هسته پردازنده اختصاصی
۱۴۰ گیگابایت درایو NVMe
۳۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
20,500,000ریال
( ماهانه )
سفارش