هاست ارزان ایران

IR ECO

ECO-XXS


 
720,000 ریال
سالانه


250 مگابایت فضا
7 گیگابایت پهنای باند ماهانه
دیسک پر سرعت SSD
تعداد اکانت اف تی پی 10 عدد
تعداد دیتابیس 10 عدد
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد دامنه اضافی ندارد
پنل میزبانی وب CPANEL


ECO-XS


 
950,000 ریال
سالانه


500 مگابایت فضا
9 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
دیسک پر سرعت SSD
تعداد اکانت اف تی پی 20 عدد
تعداد دیتابیس 20 عدد
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد دامنه اضافی ندارد
پنل میزبانی وب CPANEL


ECO-S


 
1,660,000 ریال
سالانه


1000 مگابایت فضا
15 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
دیسک پر سرعت SSD
تعداد اکانت اف تی پی 40 عدد
تعداد دیتابیس 40 عدد
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد دامنه اضافی 1 عدد
پنل میزبانی وب CPANEL


ECO-M


 
2,400,000 ریال
سالانه


2000 مگابایت فضا
17 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
دیسک پر سرعت SSD
تعداد اکانت اف تی پی 80 عدد
تعداد دیتابیس 80 عدد
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد دامنه اضافی 2 عدد
پنل میزبانی وب CPANEL


ECO-L


 
3,600,000 ریال
سالانه


3000 مگابایت فضا
30 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
دیسک پر سرعت SSD
تعداد اکانت اف تی پی 120 عدد
تعداد دیتابیس 120 عدد
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد دامنه اضافی 3 عدد
پنل میزبانی وب CPANEL


ECO-XL


 
4,900,000 ریال
سالانه


5000 مگا بایت فضا
40 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک 25 عدد
تعداد دیتابیس 7 عدد
تعداد زیر دامنه 4 عدد
تعداد پارک دامنه نامحدود
دامنه اضافه 3 عدد


ECO-XXL


 
6,950,000 ریال
سالانه

10000 مگا بایت فضا
50 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک 25 عدد
تعداد دیتابیس 7 عدد
تعداد زیر دامنه 4 عدد
تعداد پارک دامنه نامحدود
دامنه اضافه 3 عدد