هاست ارزان ایران

IR ECO

IR-ECO-250

۲۵۰ مگابایت فضا
۱۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ندارد
دیسک SSD

IR-ECO-500

۵۰۰ مگابایت فضا
۲۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ندارد
دیسک SSD

IR-ECO-1

۱ گیگابایت فضا
۳۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ندارد
دیسک SSD

شروع از
1,660,000ریال
( سالانه )
سفارش
IR-ECO-2

۲ گیگابایت فضا
۴۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ندارد
دیسک SSD

شروع از
2,400,000ریال
( سالانه )
سفارش
IR-ECO-3

۳ گیگابایت فضا
۵۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ندارد
دیسک SSD

شروع از
3,600,000ریال
( سالانه )
سفارش
IR-ECO-5

۵ گیگابایت فضا
۷۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ندارد
دیسک SSD

شروع از
4,900,000ریال
( سالانه )
سفارش