هاست حرفه ای خارج

DE PL

PRO-XS


 
4,100,000 ریال
سالانه


1000 مگا بایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
همراه با پشتیبانی ویژه


Cpanel پنل میزبانی وب

PRO-S


 
6,820,000 ریال
سالانه


2000 مگا بایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
همراه با پشتیبانی ویژه


Cpanel پنل میزبانی وب

PRO-M


 
8,050,000 ریال
سالانه


3000 مگا بایت فضا
160 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نا محدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نا محدود
تعداد زیر دامنه نا محدود
همراه با پشتیبانی ویژه


Cpanel پنل میزبانی وب

PRO-L


 
11,950,000 ریال
سالانه


5000 مگا بایت فضا
200 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
همراه با پشتیبانی ویژه


Cpanel پنل میزبانی وب

PRO-XL


 
17,500,000 ریال
سالانه


10000 مگا بایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
همراه با پشتیبانی ویژه


Cpanel پنل میزبانی وب

PRO-XXL


 
27,000,000 ریال
سالانه


20000 مگا بایت فضا
400 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
همراه با پشتیبانی ویژه


Cpanel پنل میزبانی وب

PRO-XXXL


 
39,000,000 ریال
سالانه


40000 مگا بایت فضا
800 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
همراه با پشتیبانی ویژه


Cpanel پنل میزبانی وب