هاست وردپرس ایران

WP-XS

1 گیگایات فضا
30 گیگابایت ترافیک ماهانه
امکان نصب و ارتقای خودکار وردپرس
قابلیت میزبانی ۱ سایت
دیسک SSD
بهینه شده برای وردپرس

شروع از
1,655,000 ریال
( شش ماهه )
سفارش
WP-S

2 گیگایات فضا
40 گیگابایت ترافیک ماهانه
امکان نصب و ارتقای خودکار وردپرس
قابلیت میزبانی ۱ سایت
دیسک SSD
بهینه شده برای وردپرس

شروع از
2,120,000 ریال
( شش ماهه )
سفارش
WP-M

3 گیگایات فضا
55 گیگابایت ترافیک ماهانه
امکان نصب و ارتقای خودکار وردپرس
قابلیت میزبانی ۱ سایت
دیسک SSD
بهینه شده برای وردپرس

شروع از
2,590,000 ریال
( شش ماهه )
سفارش
WP-L

5 گیگایات فضا
65 گیگابایت ترافیک ماهانه
امکان نصب و ارتقای خودکار وردپرس
قابلیت میزبانی ۱ سایت
دیسک SSD
بهینه شده برای وردپرس

شروع از
3,210,000 ریال
( شش ماهه )
سفارش