هاست وردپرس ایران

IR-WP-1

1 گیگایات فضا
30 گیگابایت ترافیک ماهانه
امکان نصب و ارتقای خودکار وردپرس
قابلیت میزبانی ۱ سایت
دیسک SSD
بهینه شده برای وردپرس

IR-WP-2

2 گیگایات فضا
40 گیگابایت ترافیک ماهانه
امکان نصب و ارتقای خودکار وردپرس
قابلیت میزبانی ۱ سایت
دیسک SSD
بهینه شده برای وردپرس

IR-WP-3

3 گیگایات فضا
55 گیگابایت ترافیک ماهانه
امکان نصب و ارتقای خودکار وردپرس
قابلیت میزبانی ۱ سایت
دیسک SSD
بهینه شده برای وردپرس

IR-WP-5

5 گیگایات فضا
65 گیگابایت ترافیک ماهانه
امکان نصب و ارتقای خودکار وردپرس
قابلیت میزبانی ۱ سایت
دیسک SSD
بهینه شده برای وردپرس

شروع از
1,150,000ریال
( ماهانه )
سفارش