سرور ابری لینوکس اروپا

سرور ابری لینوکس اروپا

LINUX-VPS-2

۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۱ هسته پردازنده اختصاصی
۲۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
لوکیشن آلمان، فنلاند و ترکیه

شروع از
435,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-1-EU

۱ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۱ هسته پردازنده اختصاصی
۲۵ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
**سایر لوکیشن‌های اروپا**

شروع از
545,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-4

۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۴۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
**لوکیشن آلمان، فنلاند و ترکیه**

شروع از
529,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-2s-EU

۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۱ هسته پردازنده اختصاصی
۵۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
**سایر لوکیشن‌های اروپا**

شروع از
945,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-8

۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۸۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
بدون امکان تغییر IP
**لوکیشن آلمان، فنلاند و ترکیه**

شروع از
919,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-2-EU

۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۶۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
**سایر لوکیشن‌های اروپا**

شروع از
1,490,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-16s

۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۱۲۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
بدون امکان تغییر IP
**لوکیشن آلمان و فنلاند**

شروع از
1,219,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-4-EU

۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۸۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
**سایر لوکیشن‌های اروپا**

شروع از
2,200,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-16

۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۸ هسته پردازنده اختصاصی
۱۶۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
بدون امکان تغییر IP
**لوکیشن آلمان و فنلاند**

شروع از
1,619,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-8-EU

۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۱۶۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
بدون امکان تغییر IP
**سایر لوکیشن‌های اروپا**

شروع از
3,750,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-32

۳۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۱۶ هسته پردازنده اختصاصی
۲۴۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
بدون امکان تغییر IP
**لوکیشن آلمان و فنلاند**

شروع از
2,919,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-64s

۶۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۸ هسته پردازنده اختصاصی
۳۶۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
بدون امکان تغییر IP
**لوکیشن آلمان و فنلاند**

شروع از
3,919,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-64

۶۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲۴ هسته پردازنده اختصاصی
۸۸۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
بدون امکان تغییر IP
**لوکیشن آلمان و فنلاند**

شروع از
7,119,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-96

۹۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۳۶ هسته پردازنده اختصاصی
۱۴۴۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
بدون امکان تغییر IP
**لوکیشن آلمان و فنلاند**

شروع از
11,019,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-160

۱۶۰ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴۸ هسته پردازنده اختصاصی
۲۲۲۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
بدون امکان تغییر IP
**لوکیشن آلمان و فنلاند**

شروع از
17,119,000 تومان
( ماهانه )
25,000,000 هزینه تنظیم
سفارش
LINUX-VPS-192

۱۹۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۷۲ هسته پردازنده اختصاصی
۳۸۴۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
بدون امکان تغییر IP
**لوکیشن آلمان و فنلاند**

شروع از
21,719,000 تومان
( ماهانه )
25,000,000 هزینه تنظیم
سفارش