هاست نامحدود

Unlimited


 
6,500,000 ریال
שנתי

فضای نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود


Cpanel پنل میزبانی وب

Unlimited-PLUS


 
8,500,000 ریال
שנתי

فضای نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود


Cpanel پنل میزبانی وب