سرور مجازی ویندوز ایران (SSD)

WIN-SSD-IR-4

۲ هسته پردازنده اختصاصی
۵۰ گیگابایت درایو SSD
۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
2,550,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
WIN-SSD-IR-6

۲ هسته پردازنده اختصاصی
۶۰ گیگابایت درایو SSD
۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
3,700,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
WIN-SSD-IR-8

۴ هسته پردازنده اختصاصی
۸۰ گیگابایت درایو SSD
۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
5,300,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
WIN-SSD-IR-16

۴ هسته پردازنده اختصاصی
۱۲۰ گیگابایت درایو SSD
۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
10,600,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
WIN-SSD-IR-32

۸ هسته پردازنده اختصاصی
۱۸۰ گیگابایت درایو SSD
۳۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی

شروع از
20,300,000 تومان
( ماهانه )
سفارش