هاست بکاپ حرفه ای ایران

BKP-PRO-IR-100

100 گیگابایت فضا
کنترل پنل سی‌پنل
وب سرور لایت اسپید
اکانت FTP نامحدود
اتصال رایگان به سرور میزبانی
تنظیم بکاپ ریموت دوره‌ای
امکان دانلود مستقیم بکاپ
انتقال رایگان اطلاعات
ترافیک نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵

BKP-PRO-IR-200

200 گیگابایت فضا
کنترل پنل سی‌پنل
وب سرور لایت اسپید
اکانت FTP نامحدود
اتصال رایگان به سرور میزبانی
تنظیم بکاپ ریموت دوره‌ای
امکان دانلود مستقیم بکاپ
انتقال رایگان اطلاعات
ترافیک نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵

BKP-PRO-IR-500

500 گیگابایت فضا
کنترل پنل سی‌پنل
وب سرور لایت اسپید
اکانت FTP نامحدود
اتصال رایگان به سرور میزبانی
تنظیم بکاپ ریموت دوره‌ای
امکان دانلود مستقیم بکاپ
انتقال رایگان اطلاعات
ترافیک نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵

BKP-PRO-IR-1000

1000 گیگابایت فضا
کنترل پنل سی‌پنل
وب سرور لایت اسپید
اکانت FTP نامحدود
اتصال رایگان به سرور میزبانی
تنظیم بکاپ ریموت دوره‌ای
امکان دانلود مستقیم بکاپ
انتقال رایگان اطلاعات
ترافیک نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵