هاست ایمیل خارج

Email-1


 
679,000تومان
شش ماهه

۱ گیگابایت فضا
تعداد ایمیل نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
درایو SSD-NVMe
ضد اسپم پیشرفته
اعتبار بالای IP
استفاده ار cPanel/webmail


Email-2


 
999,000تومان
شش ماهه

۲ گیگابایت فضا
تعداد ایمیل نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
درایو SSD-NVMe
اعتبار بالای IP
ضد اسپم پیشرفته
امکان IP اختصاصی دارد
استفاده ار cPanel/webmail


Email-5


 
1,509,000تومان
شش ماهه

۵ گیگابایت فضا
تعداد ایمیل نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
درایو SSD-NVMe
اعتبار بالای IP
ضد اسپم پیشرفته
امکان IP اختصاصی دارد
استفاده ار cPanel/webmail


Email-10


 
2,339,000تومان
شش ماهه

۱۰ گیگابایت فضا
تعداد ایمیل نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
درایو SSD-NVMe
اعتبار بالای IP
ضد اسپم پیشرفته
امکان IP اختصاصی دارد
استفاده ار cPanel/webmail


Email-20


 
3,119,000تومان
شش ماهه

۲۰ گیگابایت فضا
تعداد ایمیل نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
درایو SSD-NVMe
اعتبار بالای IP
ضد اسپم پیشرفته
امکان IP اختصاصی دارد
استفاده ار cPanel/webmail


Email-100


 
9,779,000تومان
شش ماهه

۱۰۰ گیگابایت فضا
تعداد ایمیل نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
درایو SSD-NVMe
اعتبار بالای IP
ضد اسپم پیشرفته
امکان IP اختصاصی دارد
استفاده ار cPanel/webmail