گواهی SSL دامنه ir

گواهی استاندارد - Single Domain


 
399,000تومان
سالانه

Domain Validated
مدت اعتبار ۱ سال
پشتیبانی تمام دامنه ها
عدم پشتیبانی از Subdomain
زمان دریافت یک ساعته


گواهی استاندارد - Wildecard Domain


 
3,990,000تومان
سالانه

Domain Validated
مدت اعتبار ۱ سال
پشتیبانی تمام دامنه ها
عدم پشتیبانی از Subdomain
زمان دریافت یک ساعته