سرور مجازی لینوکس ایران (V4)

LINUX-VPS-IR-2-V4


شروع از   430,000تومان
ماهانه

۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۳۵ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک ۱ به ۱ - ۱۰۰گیگابایت


LINUX-VPS-IR-4-V4


شروع از   530,000تومان
ماهانه

۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۴۵ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک ۱ به ۱ - ۱۰۰گیگابایت


LINUX-VPS-IR-6-V4


شروع از   745,000تومان
ماهانه

۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۳ هسته پردازنده اختصاصی
۶۵ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک ۱ به ۱ - ۱۰۰گیگابایت


LINUX-VPS-IR-8-V4


شروع از   975,000تومان
ماهانه

۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۸۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
ترافیک نامحدود
ترافیک ۱ به ۱ - ۱۰۰گیگابایت


LINUX-VPS-IR-16-V4


شروع از   1,740,000تومان
ماهانه

۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۶ هسته پردازنده اختصاصی
۱۵۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک ۱ به ۱ - ۱۰۰گیگابایت


LINUX-VPS-IR-32-V4


شروع از   2,920,000تومان
ماهانه

۳۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۸ هسته پردازنده اختصاصی
۲۵۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک ۱ به ۱ - ۱۰۰گیگابایت