سرور مجازی ویندوز ایران (NVMe)

WIN-IR-4


 
530,000تومان
ماهانه

۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۳۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک یک به یک ۱۰۰ گیگابایت
۱ عدد آپی اختصاصی


WIN-IR-8


 
985,000تومان
ماهانه

۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۷۵ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک یک به یک ۱۰۰ گیگابایت
۱ عدد آپی اختصاصی


WIN-IR-16


 
1,720,000تومان
ماهانه

۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۶ هسته پردازنده اختصاصی
۱۲۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک یک به یک ۱۰۰ گیگابایت
۱ عدد آپی اختصاصی


WIN-IR-32


 
2,920,000تومان
ماهانه

۳۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۸ هسته پردازنده اختصاصی
۱۸۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک یک به یک ۱۰۰ گیگابایت
۱ عدد آپی اختصاصی