۱ سرور ابری لینوکس اروپا

۱ سرور ابری لینوکس اروپا

VIP-Linux-VPS-4


 
510,000تومان
ماهانه

50,000 هزینه تنظیم

۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۴۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
پورت ۱۰ گیگابیت
۲۰ ترابایت ترافیک
لوکیشن آلمان
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۳ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه


* معماری ARM 64 - مناسب برای دولوپرها و نصب انواع اسکریپت
* عدم امکان نصب ویندوز و کنترل پنل هاست (cPanel و ...)


LINUX-VPS-2


شروع از   495,000تومان
ماهانه

35,000 هزینه تنظیم

۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۱ هسته پردازنده اختصاصی
۲۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
پورت ۱۰ گیگابیت
۲۰ ترابایت ترافیک
لوکیشن آلمان، فنلاند و ترکیه
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۶ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه


VIP-LINUX-VPS-8


شروع از   745,000تومان
ماهانه

50,000 هزینه تنظیم

۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۸۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
پورت ۱۰ گیگابیت
۲۰ ترابایت ترافیک
لوکیشن آلمان
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۳ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه


* معماری ARM 64 - مناسب برای دولوپرها و نصب انواع اسکریپت
* عدم امکان نصب ویندوز و کنترل پنل هاست (cPanel و ...)


LINUX-VPS-4


شروع از   675,000تومان
ماهانه

35,000 هزینه تنظیم

۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۴۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
پورت ۱۰ گیگابیت
۲۰ ترابایت ترافیک
لوکیشن آلمان، فنلاند و ترکیه
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۶ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه


VIP-LINUX-VPS-16


 
1,475,000تومان
ماهانه

50,000 هزینه تنظیم

۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۸ هسته پردازنده اختصاصی
۱۶۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
پورت ۱۰ گیگابیت
۲۰ ترابایت ترافیک
لوکیشن آلمان
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۳ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه


* معماری ARM 64 - مناسب برای دولوپرها و نصب انواع اسکریپت
* عدم امکان نصب ویندوز و کنترل پنل هاست (cPanel و ...)


LINUX-VPS-8


شروع از   1,520,000تومان
ماهانه

35,000 هزینه تنظیم

۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۸۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
پورت ۱۰ گیگابیت
۲۰ ترابایت ترافیک
لوکیشن آلمان و فنلاند
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۶ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه


LINUX-VPS-16


شروع از   2,780,000تومان
ماهانه

50,000 هزینه تنظیم

۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۸ هسته پردازنده اختصاصی
۱۶۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
بدون امکان تغییر IP
پورت ۱۰ گیگابیت
ترافیک ۲۰ ترابایت
لوکیشن آلمان و فنلاند
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۶ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه


LINUX-VPS-32


شروع از   4,420,000تومان
ماهانه

50,000 هزینه تنظیم

۳۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۱۲ هسته پردازنده اختصاصی
۲۴۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
۲۰ ترابایت ترافیک
پورت ۱۰ گیگابیت
لوکیشن آلمان و فنلاند
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۶ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه


LINUX-VPS-64


شروع از   6,760,000تومان
ماهانه

50,000 هزینه تنظیم

۶۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۱۶ هسته پردازنده اختصاصی
۸۸۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
۲۰ ترابایت ترافیک
پورت ۱۰ گیگابیت
لوکیشن آلمان و فنلاند
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۶ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه


LINUX-VPS-96


شروع از   12,880,000تومان
ماهانه

50,000 هزینه تنظیم

۹۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲۴ هسته پردازنده اختصاصی
۱۴۴۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
۲۰ ترابایت ترافیک
پورت ۱۰ گیگابیت
لوکیشن آلمان و فنلاند
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۶ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه


LINUX-VPS-160


شروع از   24,620,000تومان
ماهانه

۱۶۰ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴۸ هسته پردازنده اختصاصی
۲۲۲۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
۲۰ ترابایت ترافیک
پورت ۱۰ گیگابیت
لوکیشن آلمان و فنلاند
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۶ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه


LINUX-VPS-192


شروع از   28,920,000تومان
ماهانه

۱۹۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۶۴ هسته پردازنده اختصاصی
۳۸۴۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
۲۰ ترابایت ترافیک
پورت ۱۰ گیگابیت
لوکیشن آلمان و فنلاند
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۶ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه