سرور ابری لینوکس اروپا۳ (NVMe)

سرور ابری لینوکس اروپا۳ (NVMe)

LINUX-VPS-1-EU-G


شروع از   545,000تومان
ماهانه

35,000 هزینه تنظیم

۱ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۱ هسته پردازنده اختصاصی
۲۵ گیگابایت درایو SSD
۱ عدد آپی اختصاصی
ترافیک نامحدود *
پورت ۱GB اشتراکی و ۱۰۰MB اختصاصی
۱ مرتبه تعویض IP رایگان / ماهانه
عدم امکان ریبیلد سرور (نصب مجدد سیستم عامل و حذف اطلاعات)
انتخاب لوکیشن سرور در مراحل سفارش **

* این مورد تابع سیاست دیتاسنتر بوده و در حال حاضر نامحدود ارائه می‌گردد.
** شامل لوکیشن‌های فرانکفورت و دوبی و قزاقستان و آمستردام


LINUX-VPS-1-EU-IQ


شروع از   645,000تومان
ماهانه

35,000 هزینه تنظیم

۱ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۱ هسته پردازنده اختصاصی
۱۵ - ۲۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
ترافیک نامحدود *
پورت ۱GB اشتراکی
عدم امکان تعویض IP طی ۳۰ روز
انتخاب لوکیشن سرور در مراحل سفارش **

* این مورد تابع سیاست دیتاسنتر بوده و در حال حاضر نامحدود ارائه می‌گردد.
** شامل لوکیشن‌های بلغارستان - هلند - روسیه - رومانی - مولدووا - آلمان - ایتالیا - ترکیه - لتونی - اسلواکی - یونان - لیتوانی - ایرلند - سوئد - چک - فنلاند - استونی - لهستان - صربستان - مجارستان - فرانسه - سوئیس - دانمارک - انگلیس - اسپانیا - نروژ


LINUX-VPS-2-EU-G


شروع از   820,000تومان
ماهانه

35,000 هزینه تنظیم

۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۱ هسته پردازنده اختصاصی
۲۵ گیگابایت درایو SSD
۱ عدد آپی اختصاصی
ترافیک نامحدود *
پورت ۱GB اشتراکی و ۱۰۰MB اختصاصی
۱ مرتبه تعویض IP رایگان / ماهانه
عدم امکان ریبیلد سرور (نصب مجدد سیستم عامل و حذف اطلاعات)
انتخاب لوکیشن سرور در مراحل سفارش **

* این مورد تابع سیاست دیتاسنتر بوده و در حال حاضر نامحدود ارائه می‌گردد.
** شامل لوکیشن فرانکفورت


LINUX-VPS-2-EU-IQ


شروع از   820,000تومان
ماهانه

35,000 هزینه تنظیم

۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۳۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
ترافیک نامحدود *
پورت ۱GB اشتراکی
عدم امکان تعویض IP / ماهانه
انتخاب لوکیشن سرور در مراحل سفارش **

* این مورد تابع سیاست دیتاسنتر بوده و در حال حاضر نامحدود ارائه می‌گردد.
** شامل لوکیشن‌های بلغارستان - هلند - روسیه - رومانی - مولدووا - آلمان - ایتالیا - ترکیه - لتونی - اسلواکی - یونان - لیتوانی - ایرلند - سوئد - چک - فنلاند - استونی - لهستان - صربستان - مجارستان - فرانسه - سوئیس - دانمارک - انگلیس - اسپانیا - نروژ


LINUX-VPS-4-EU-G


شروع از   1,910,000تومان
ماهانه

35,000 هزینه تنظیم

۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۵۰ گیگابایت درایو SSD
۱ عدد آپی اختصاصی
ترافیک نامحدود *
پورت ۱GB اشتراکی و ۱۰۰MB اختصاصی
۱ مرتبه تعویض IP رایگان / ماهانه
عدم امکان ریبیلد سرور (نصب مجدد سیستم عامل و حذف اطلاعات)
انتخاب لوکیشن سرور در مراحل سفارش **

* این مورد تابع سیاست دیتاسنتر بوده و در حال حاضر نامحدود ارائه می‌گردد.
** شامل لوکیشن‌های فرانکفورت و آمستردام


LINUX-VPS-4-EU-IQ


شروع از   1,150,000تومان
ماهانه

35,000 هزینه تنظیم

۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۴۰-۵۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
ترافیک نامحدود *
پورت ۱GB اشتراکی
عدم امکان تعویض IP / ماهانه
انتخاب لوکیشن سرور در مراحل سفارش **

* این مورد تابع سیاست دیتاسنتر بوده و در حال حاضر نامحدود ارائه می‌گردد.
** شامل لوکیشن‌های بلغارستان - هلند - روسیه - رومانی - مولدووا - آلمان - ایتالیا - ترکیه - لتونی - اسلواکی - یونان - لیتوانی - ایرلند - سوئد - چک - فنلاند - استونی - لهستان - صربستان - مجارستان - فرانسه - سوئیس - دانمارک - انگلیس - اسپانیا - نروژ


LINUX-VPS-8-EU-G


شروع از   4,250,000تومان
ماهانه

35,000 هزینه تنظیم

۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۱۶۰ گیگابایت درایو SSD
۱ عدد آپی اختصاصی
ترافیک نامحدود *
پورت ۱GB اشتراکی و ۱۰۰MB اختصاصی
۱ مرتبه تعویض IP رایگان / ماهانه
عدم امکان ریبیلد سرور (نصب مجدد سیستم عامل و حذف اطلاعات)
انتخاب لوکیشن سرور در مراحل سفارش **

* این مورد تابع سیاست دیتاسنتر بوده و در حال حاضر نامحدود ارائه می‌گردد.
** شامل لوکیشن‌های فرانکفورت و آمستردام


LINUX-VPS-8-EU-IQ


شروع از   1,910,000تومان
ماهانه

35,000 هزینه تنظیم

۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۵۰-۸۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
ترافیک نامحدود *
پورت ۱GB اشتراکی
عدم امکان تعویض IP / ماهانه
انتخاب لوکیشن سرور در مراحل سفارش **

* این مورد تابع سیاست دیتاسنتر بوده و در حال حاضر نامحدود ارائه می‌گردد.
** شامل لوکیشن‌های بلغارستان - هلند - روسیه - رومانی - مولدووا - آلمان - ایتالیا - ترکیه - لتونی - اسلواکی - یونان - لیتوانی - ایرلند - سوئد - چک - فنلاند - استونی - لهستان - صربستان - مجارستان - فرانسه - سوئیس - دانمارک - انگلیس - اسپانیا - نروژ