سرور مجازی شاتل

SHATEL-VPS-2


شروع از   350,000تومان
ماهانه

۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۱ هسته پردازنده اختصاصی
۳۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک ۱ به ۱ ندارد
۱ عدد آپی اختصاصی


SHATEL-VPS-3


شروع از   485,000تومان
ماهانه

۳ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۴۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک ۱ به ۱ ندارد
۱ عدد آپی اختصاصی


SHATEL-VPS-8


شروع از   1,050,000تومان
ماهانه

۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۶۵ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک ۱ به ۱ ندارد
۱ عدد آپی اختصاصی


SHATEL-VPS-6


 
900,000تومان
ماهانه

۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۶۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک ۱ به ۱ ندارد
۱ عدد آپی اختصاصی


SHATEL-VPS-12


شروع از   1,350,000تومان
ماهانه

۱۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۸۵ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک ۱ به ۱ ندارد
۱ عدد آپی اختصاصی


SHATEL-VPS-16-S


شروع از   1,550,000تومان
ماهانه

۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۱۲۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک ۱ به ۱ ندارد
۱ عدد آپی اختصاصی


SHATEL-VPS-16


شروع از   1,950,000تومان
ماهانه

۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۸ هسته پردازنده اختصاصی
۱۶۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک میزبانی نامحدود
ترافیک ۱ به ۱ ندارد
۱ عدد آپی اختصاصی