سرور مجازی - لوکیشن خاص

Linux-VDS-1


شروع از   380,000تومان
ماهانه

۱ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۱ هسته پردازنده اختصاصی
۲۵ گیگابایت درایو SSD
امکان ارائه از لوکیشن سنگاپور، هند، هلند، آمریکا، آلمان، کانادا، سوئد، استرالیا و انگلیس
۱ عدد آپی اختصاصی


Linux-VDS-2


شروع از   720,000تومان
ماهانه

۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۱ هسته پردازنده اختصاصی
۵۰ گیگابایت درایو SSD
امکان ارائه از لوکیشن سنگاپور، هند، هلند، آمریکا، آلمان، کانادا، سوئد، استرالیا و انگلیس
۱ عدد آپی اختصاصی


Linux-VDS-4


شروع از   1,490,000تومان
ماهانه

۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۸۰ گیگابایت درایو SSD
امکان ارائه از لوکیشن سنگاپور، هند، هلند، آمریکا، آلمان، کانادا، سوئد، استرالیا و انگلیس
۱ عدد آپی اختصاصی