سرور مجازی ویندوز خارج (NVMe)

در این سرو، منابع سخت‌افزاری دارای بالاترین سطح پایداری و بیشترین قابلیت اطمینان هستند.

WIN-2


شروع از   475,000تومان
ماهانه

25,000 هزینه تنظیم

۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۱ هسته پردازنده اختصاصی
۲۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی


WIN-4s


شروع از   675,000تومان
ماهانه

25,000 هزینه تنظیم

۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۴۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی


WIN-4


شروع از   845,000تومان
ماهانه

25,000 هزینه تنظیم

۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۳ هسته پردازنده اختصاصی
۵۵ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی


WIN-8


شروع از   1,520,000تومان
ماهانه

۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۷۵ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی


WIN-16


شروع از   2,450,000تومان
ماهانه

۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۶ هسته پردازنده اختصاصی
۱۶۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی


WIN-32


شروع از   5,310,000تومان
ماهانه

۳۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۱۶ هسته پردازنده اختصاصی
۳۲۰ گیگابایت درایو NVMe
ترافیک نامحدود
۱ عدد آپی اختصاصی